12(D5)

 

14(D4)

 

 切卡机圆圈55  行驶证切卡机三面通(D2)


切卡机一出四身份证(D4)


名片切卡机一出二(D5)


PVC卡切卡机(D6)


活页封面开窗切卡机(D7)
 
加强型PVC切卡机